Politica privind confidențialitatea

Stimați utilizatori,

Va rugam sa acceptati termenii dupa ce ati citit cu atentie!


Prezenta Politică privind confidențialitatea urmărește să vă informeze în legătură cu site-ul nostru web și serviciile aferente. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc exclusiv în cadrul reglementărilor legale privind protecția datelor în vigoare, în special Regulamentul General privind Protecția Datelor (denumit în cele ce urmează „GDPR”).

 1. Informații generale

1.1 Date cu caracter personal

În conformitate cu Art. 4(1) din GDPR, „date cu caracter personal”  înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în cele ce urmează „persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1.2 Operator

Operatorul în sensul Art. 4 (7) GDPR este

Miele Appliances S.R.L.

Telefon: +40 21 352 07 77 - 79

Fax:    +40 21 352 07 76

E-mail: mieleinfo@miele.ro

1.3 Responsabilul cu protecția datelor

Puteți contacta Responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa poștală indicată la punctul 1.2 sau trimițând un e-mail la: mieleinfo@miele.ro

 1. Colectarea și prelucrarea în legătură cu site-ul nostru web

2.1 Datele prelucrate automat în timpul vizitării

De fiecare dată când ne accesați site-ul web, navigatorul dumneavoastră transmite automat date care sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Aici sunt incluse următoarele date (denumite în cele ce urmează „Datele din fișierele jurnal”):

 • Informații despre tipul de navigator și versiunea acestuia;
 • sistemul de operare al utilizatorului;
 • furnizorul de servicii de Internet și adresa IP a utilizatorului; și
 • data și ora accesului.

Datele din fișierele jurnal sunt evaluate anonim în scopul îmbunătățirii continue a site-ului web, adaptării site-ului web la interesele utilizatorilor noștri și remedierii prompte a erorilor. În aceste scopuri, interesul nostru legitim în prelucrarea datelor estre în conformitate cu Art. 6(1)(f) din GDPR.

Într-un format ne-anonimizat, datele din fișierele jurnal sunt utilizate exclusiv pentru detectarea erorilor de funcționare și asigurării securității sistemului, inclusiv detectarea și urmărirea tentativelor de acces necorespunzător și fraudă și tentativelor de abuz. Datele sunt stocate o perioadă de 7 până la 10 zile și sunt apoi șterse. Datele din fișierele jurnal a căror stocare viitoare este necesară în scopuri probatorii nu sunt șterse înainte de soluționarea definitivă a respectivului incident și pot fi, în cazuri individuale, transmise către autoritățile de cercetare.

2.2 Datele prelucrate în timpul utilizării magazinului online

Dacă ne transmiteți în mod activ date, spre exemplu înregistrându-vă la magazinul nostru online sau plasând o comandă, vom prelucra datele transmise de către dumneavoastră.

La înregistrarea la magazinul nostru online sau atunci când utilizați magazinul online, colectăm și prelucrăm următoarele informații de la dumneavoastră:

 • titlu;
 • nume;
 • adresă;
 • număr de telefon;
 • parolă;
 • precum și data nașterii (voluntar); și
 • istoricul comenzilor.

Atunci când plasați o comandă, vom prelucra și următoarele informații:

 • articolele comandate;
 • adresa de livrare, dacă estre diferită; și
 • date despre factură și plată.

Prelucrăm datele de mai sus pentru a actualiza înregistrarea dumneavoastră și a vă prelucra comenzile. Temeiul juridic este reprezentat de Art. 6(1)(b) din GDPR.

Stocăm datele colectate în scopul contractului până la expirarea oricăror pretenții legale sau contractuale în baza garanției. După aceea, vom stoca informațiile solicitate prin legislația comercială și fiscală pe durata perioadelor de timp prevăzute de lege doar în scopul controalelor realizate de autoritățile fiscale.

Datele cu privire la plățile dumneavoastră vor fi transmise către furnizorul de servicii de plată respectiv pentru prelucrarea plăților.

Dacă efectuați plata prin PayPal, veți fi redirecționat către site-ul web al PayPal prin intermediul unui link. În ceea ce privește prelucrarea plăților, datele prelucrate vizează numele, adresa, adresa de e-mail, orice număr de telefon sau informații despre conturile sau cardurile dumneavoastră de credit. Vă rugăm să consultați Termenii și condițiile generale, Condițiile de utilizare și Notificarea privind confidențialitatea utilizate de PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemborg pe site-ul web: www.paypal.com.

Dacă efectuați plata prin „Sofort”, veți fi redirecționat către site-ul web al „Sofort”, un serviciu al Sofort GmbH, Theresienhöhe 12 în 80339 Munchen, parte a Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Suedia. În ceea ce privește prelucrarea plăților, datele prelucrate vizează numele, adresa, adresa de e-mail, orice număr de telefon sau informații despre conturile sau cardurile dumneavoastră de credit. Vă rugăm să consultați Termenii și condițiile generale, Condițiile de utilizare și Notificarea privind confidențialitatea utilizate de Klarna, disponibile la: https://www.klarna.com.

Comenzile de calendare Miele sunt prelucrate prin intermediul unor furnizori externi de servicii, către care vor fi efectuate și plățile. Acești furnizori de servicii activează ca persoane împuternicite restricționate de instrucțiuni pentru noi.

Adresa de livrare va fi comunicată partenerului de livrare numit de noi. Pentru ca partenerul de livrare să vă poată contacta pentru a stabili data livrării sau în cazul unor probleme de livrare, vom comunica partenerului de livrare respectiv adresa dumneavoastră de e-mail și, dacă este cazul, numărul de telefon. Datele respective sunt transmise doar în respectivele scopuri și sunt șterse după livrare.

2.3 Serviciul de colectare

În eventualitatea în care nu efectuați plata în ciuda somațiilor repetate, ne rezervăm dreptul de a comunica datele necesare pentru realizarea colectării de către o agenție de colectare a creanțelor în scopul colectării fiduciare sau vânzării creanțelor restante către un furnizor de servicii de colectare. În eventualitatea unei astfel de vânzări, furnizorul de servicii de colectare devine titularul creanței și o revendică în nume propriu. Colaborăm cu furnizorul de servicii de colectare Verband der Vereine Creditreform e.V. Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss. Temeiul juridic pentru transferul datelor în legătură în legătură cu colectarea fiduciară este Art. 6(1)(b) din GDPR, iar pentru transmiterea datelor în contextul vânzării unei creanțe este Art. 6(1)(f) din GDPR.

2.4 Verificarea bonității

Compania noastră realizează verificării periodice ale bonității dumneavoastră în scopul încheierii contractelor, iar în anumite cazuri în care există un interes legitim, chiar și cu privire la clienți existenți. În acest scop, colaborăm cu Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, de la care primim datele necesare. Pentru realizarea celor de mai sus, vom comunica numele și datele dumneavoastră de contact către Creditreform Boniversum GmbH. În conformitate cu Art. 14 din Regulamentul General privind Protecția Datelor al UE privind prelucrarea datelor, informațiile disponibile la Creditreform Boniversum GmbH pot fi consultate aici: www.boniversum.de/EU-DSGVO.

2.5 Clubul MyMiele

Dacă vă înregistrați în programul Miele dedicat clienților MyMiele, vom colecta următoarele date ale clientului ca parte a procesului de înregistrare:

 • titlu;
 • nume;
 • adresă;
 • număr de telefon;
 • parolă;
 • și data nașterii (voluntar).

Prelucrăm aceste date despre clienți în scopul implementării programului nostru dedicat clienților. Temeiul juridic este reprezentat de Art. 6(1)(b) din GDPR.

Stocăm datele colectate până la expirarea oricăror pretenții legale sau contractuale în baza garanției. După aceea, vom stoca informațiile solicitate prin legislația comercială și fiscală pe durata perioadelor de timp prevăzute de lege doar în scopul controalelor realizate de autoritățile fiscale.

2.6 Comunicare comercială

Dacă și în măsura în care ne-ați dat consimțământul în scopuri publicitare, spre exemplu v-ați înscris să primiți buletinul informativ prin e-mail, prelucrarea datelor necesară în contextul stabilirii contactului se realizează în temeiul juridic reprezentat de Art. 6(1)(a) din GDPR (denumit în cele ce urmează „Consimțământul”). Vă puteți revoca consimțământul pe care ni l-ați dat în orice moment, care va produce efecte pentru viitor (spre exemplu, utilizând link-ul de dezabonare inclus în mesajul e-mail).

 1. Contact și relații cu clienții

3.1 Cum ne puteți contacta

Site-ul nostru web prezintă diferite modalități în care ne puteți contacta. Dacă le utilizați și ne contactați, spre exemplu prin e-mail, vom prelucra datele pe care ni le-ați comunicat pentru a răspunde solicitării dumneavoastră.

Deținem un interes legitim în a răspunde solicitărilor dumneavoastră. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de Art. (6)(1)(f) din GDPR. Dacă scopul solicitării dumneavoastră este încheierea unui contract, temeiul juridic este reprezentat de Art. 6(1)(b) din GDPR.

Atunci când ne contactați, datele care ne sunt transmise vor fi șterse după soluționarea solicitării dumneavoastră, în măsura în care și dacă nu avem o obligație de a le stoca din motive prevăzute de legislația comercială și fiscală.

3.2 Asistentul digital Miele

Asistentul digital Miele este așa-numitul chatbot asigurat de furnizorul nostru de servicii tehnice e-bot7 GmbH, Kaufingerstraße 15, 80331 Munchen. Asistentul digital Miele vă va ajuta să căutați informații și să achiziționați Pachetele de Servicii Miele, cum ar fi Certificatul de Service Miele sau Pachetele  Coffee Care sau Exclusive Care. Puteți introduce pur și simplu întrebările dumneavoastră în fereastra de dialog. Asistentul digital Miele vă va oferi răspunsurile. Dacă doriți să solicitați un Certificat de Service Miele, Asistentul digital Miele vă va trimite un link la formularul web corespunzător.

Asistentul digital Miele nu răspunde la întrebări ale clienților specifice contractelor acestora. Dacă aveți orice astfel de solicitări, vă rugăm să contactați serviciul nostru de relații cu clienții (https://www.miele.ro/domestice/formular-de-contact-3212.htm). Detaliile cu caracter personal nu sunt nici necesare, nici solicitate pentru utilizarea Asistentului digital Miele. Cel mult, sunt colectate informații despre tipul respectiv de aparat, însă și nu date de identificare a aparatului, de ex. prin intermediul numărului de serie, de care Asistentul digital Miele are nevoie.

Vă prelucrăm datele pentru a putea răspunde preocupărilor dumneavoastră și a ne controla și îmbunătăți procesele de activitate și servicii, inclusiv Asistentul digital Miele, care reprezintă interesul nostru legitim. Temeiul juridic pentru prelucrare este reprezentat de Art. (6)(1)(f) din GDPR. Dacă achiziționați un Certificat de Service Miele sau alt Pachet de Servicii Miele, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de Art. (6)(1)(b) din GDPR. E-bot7 GmbH acționează în calitate de persoană împuternicită în numele nostru și în baza instrucțiunilor noastre.

Întrebările pe care le adresați Asistentului digital Miele, precum și datele despre utilizare, adică durata conversației, marca de timp a mesajelor, numărul dialogurilor și locația aproximativă a utilizatorilor sunt stocate o perioadă de maximum 7 zile. După aceea, întrebările dumneavoastră vor fi șterse irevocabil. În plus, datele despre utilizare sunt stocate anonim în scopuri statistice. Datele cu caracter personal nu sunt evaluate.

3.3 Serviciul de Relații cu Clienții al Miele

Puteți Contacta Serviciul de Relații cu Clienții al Miele în diferite modalități, spre exemplu prin telefon sau online. În acest caz, vom prelucra datele pe care ni le comunicați ca parte a solicitării dumneavoastră. În măsura în care este necesară furnizarea serviciilor de relații cu clienții, spre exemplu, pentru a colecta dispozitivul de la dumneavoastră, pentru a realiza lucrări de reparații sau pentru a soluționa solicitările în garanție, datele dumneavoastră vor fi comunicate partenerilor noștri de servicii.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în contextul serviciului de relații cu clienții este Art. 6(1)(b) din GDPR.

În ceea ce privește serviciul de relații cu clienții, datele care ne sunt transmise vor fi șterse la expirarea perioadelor corespunzătoare de garanție, în măsura în care și dacă nu avem o obligație de a le stoca o perioadă mai îndelungată din motive prevăzute de legislația comercială și fiscală.

 1. Cookie-uri

Utilizăm și cookie-uri sau tehnologii similare pe site-ul nostru web, cum ar fi pixeli (denumite în cele ce urmează „Cookie-uri”). Cookie-urile sunt mici fișiere text stocate de navigatorul dumneavoastră pe dispozitivul dumneavoastră sau fișiere imagine, cum ar fi pixeli. Data următoare când ne vizitați site-ul web folosind același dispozitiv, informațiile stocate în cookie-uri vor fi returnate fie către site-ul nostru web (denumite în cele ce urmează „Cookie-urile primei părți”), fie către un alt site web (denumite în cele ce urmează „Cookie-urile terților”).

Informațiile stocate în cookie-uri spun site-ului web că deja l-ați vizitat. Acest lucru vă permite să afișați site-ul web în cel mai bun mod cu putință, în conformitate cu preferințele dumneavoastră. Pe terminalul dumneavoastră este identificat doar cookie-ul în sine. De asemenea, datele cu caracter personal vor fi prelucrate doar după consimțământul dumneavoastră explicit sau dacă acest lucru este absolut necesar pentru utilizarea serviciului oferit și solicitat de dumneavoastră în consecință.

Puteți, de asemenea, să dezactivați anumite Cookie-uri de pe pagina noastră cu configurațiile Cookie-urilor. În plus, puteți în general preveni stocarea Cookie-urilor configurându-vă software-ul de navigare în consecință; în acest caz, nu veți putea utiliza toate caracteristicile site-ului nostru web în măsura maximă posibilă.

 1. Instrumente de analiză și vizare

5.1 Servicii Google

Pe site-ul nostru web, folosim diferite servicii furnizate de Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (denumit în cele ce urmează „Google”).

Pentru mai multe informații despre Google și Politica Google privind confidențialitatea, vă rugăm să vizitați http://www.google.com/privacy/ads/.

5.1.1        Google Analytics

Site-ul nostru web utilizează Google Analytics pentru o proiectare în funcție de nevoi și îmbunătățirea site-ului web. Google Analytics utilizează așa-numitele cookie-uri care sunt stocate pe terminalul dumneavoastră și care permit o analiză a modului în care utilizați site-ul web. Informațiile generate de cookie-uri sunt de regulă transmise către serverul Google din SUA și sunt stocate acolo. Folosim extensia anonimizării IP-ului (cunoscută ca mascarea IP-ului) pe acest site web, adică adresa dumneavoastră IP este scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care sunt parte la Acordul Spațiului Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa completă de IP va fi transmisă către un server Google din SUA, unde va fi scurtată.

În numele operatorului prezentului site web, Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, elaborării de rapoarte despre activitatea site-ului web și furnizării altor servicii în legătură cu activitatea site-ului web și utilizarea Internetului către operatorul site-ului web.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de Art. (6)(1)(f) din GDPR.

Serviciile Google includ și rapoarte privind eficacitatea eforturilor noastre publicitare (inclusiv la nivelul serviciilor), datele demografice și interesele utilizatorilor noștri și caracteristicile de livrare inter-dispozitive ale publicității online atunci când dețineți un Cont Google și publicitate personalizată (denumite în cele ce urmează „reclamele personalizate”). În acest caz, baza legală a prelucrării este reprezentată de consimțământul pe care l-ați acordat Google (Art. 6(1)(a) din GDPR).

Vă puteți opune colectării sau analizei datelor dumneavoastră de către Google Analytics descărcând și instalând insertul (plug-in) de navigator disponibil prin următorul link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Datele trimise de către noi și corelate cookie-urilor, identificatorilor utilizatorilor (de ex. ID-ul de utilizator) sau identificatorilor de publicitate vor fi șterse automat după 14 luni.

Pentru mai multe informații despre termenii și condițiile Google Analytics, vizitați: www.google.com/analytics/terms.

5.1.2        Google Adwords

Caracteristica de re-marketing a Google ne permite să prezentăm utilizatorilor noștri reclame pe baza intereselor acestora pe celelalte site-uri ale noastre în cadrul Google Display Network (așa-numitele „reclame Google” sau reclame pe alte site-uri web). În acest scop, interacțiunea utilizatorilor pe site-ul nostru web este analizată pentru a permite prezentarea către utilizatori de reclame țintite chiar și după vizitarea celorlalte site-uri web pe care le deținem. Google stochează un număr în navigatoarele utilizatorilor care vizitează anumite servicii sau site-uri web Google pe Google Display Network. Acest număr, denumit un „Cookie”, înregistrează vizitele acestor utilizatori. Acest număr este utilizat pentru a identifica în mod unic un navigator web pe un anumit calculator și nu pentru a identifica o persoană; datele cu caracter personal nu sunt stocate.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de Art. (6)(1)(f) din GDPR.

Puteți dezactiva utilizarea cookie-urilor de către Google instalând insertul oferit prin următorul link: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.1.3        Urmărirea conversiilor de către Google

În acest context, folosim și serviciul de urmărire a conversiilor oferit de Google. Atunci când faceți clic pe o reclamă servită de Google, un cookie de urmărire a conversiilor valabil timp de 30 de zile va fi plasat pe dispozitivul dumneavoastră. Aceste cookie-uri nu au rolul să vă identifice personal. Informațiile colectate folosind cookie-ul de conversie sunt utilizate pentru a genera date statistice despre conversie pentru beneficiarii de publicitate AdWords.

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este reprezentat de Art. (6)(1)(f) din GDPR.

Puteți dezactiva reclamele Google bazate pe interese din navigatorul dumneavoastră prin oprire http://www.google.com/settings/ads sau renunțare http://www.aboutads.info/choices/vornehmen.

5.1.4        Google DoubleClick

Site-ul nostru web folosește serviciul DoubleClick al Google. DoubleClick utilizează cookie-uri pentru a servi reclame care sunt relevante pentru utilizatori, pentru a îmbunătăți rapoartele privind performanța campaniilor sau pentru a preveni ca un utilizator să primească reclame de mai multe ori.

Google utilizează un ID al cookie-ului pentru a înregistra care reclame sunt rulate în care navigator, prevenind astfel afișarea acestora de mai multe ori. În plus, DoubleClick utilizează ID-urile cookie-urilor pentru a urmări așa-numitele conversii, adică dacă un utilizator care vede o reclamă DoubleClick, ulterior merge pe site-ul web al beneficiarului publicității și cumpără ceva de acolo. Conform Google, cookie-urile DoubleClick nu conțin informații cu caracter personal.

Utilizarea DoubleClick înseamnă că navigatorul dumneavoastră stabilește automat o conexiune directă cu serverul Google. Nu avem nicio influență asupra amplorii și utilizării viitoare a datelor colectate prin intermediul acestui instrument de către Google. Conform Google, prin implicarea DoubleClick, Google primește informația că dumneavoastră ați accesat partea relevantă a site-ului nostru web sau că ați dat clic pe o reclamă de la noi. Dacă sunteți înregistrat la un serviciu al Google, Google poate aloca vizita contului dumneavoastră de utilizator. Chiar dacă nu sunteți înregistrat la un serviciu al Google sau v-ați deconectat, există o șansă ca furnizorul să afle și să stocheze adresa dumneavoastră de IP.

De asemenea, cookie-urile DoubleClick Floodlight ne permit să înțelegem dacă dumneavoastră realizați anumite acțiuni pe site-ul nostru web după ce ați vizualizat sau ați făcut clic pe reclamele noastre pe Google sau pe o altă platformă prin intermediul DoubleClick (urmărirea conversiilor). DoubleClick utilizează acest cookie pentru a înțelege conținutul cu care ați interacționat pe site-urile noastre web astfel încât să vă poată transmite ulterior reclame țintite. 

Puteți împiedica procesul de urmărire configurându-vă software-ul navigatorului în consecință (de ex. dezactivarea cookie-urilor terților), dezactivând cookie-urile de urmărire a conversiei blocând cookie-urile de la domeniul www.googleadservices.com în configurațiile navigatorului dumneavoastră la www.google.com/settings/ads, pentru reclamele bazate pe interese ale furnizorilor care fac parte din campania de auto-reglementare Despre reclame (About Ads) utilizând link-ul http://www.aboutads.info/choices sau link-ul http://www.google.com/settings/ads/. Menționăm faptul că, în acest caz, nu veți putea utiliza toate caracteristicile acestei oferte pe deplin.

Pentru mai multe informații despre DoubleClick, vizitați: http://www.doubleclickbygoogle.com. De asemenea, puteți găsi mai multe informații din Network Advertising Initiative (NAI) la http://www.networkadvertising.org/.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de Art. (6)(1)(a) din GDPR.

5.2 Adform

Pentru îmbunătățirea confortului și calității serviciilor noastre, utilizăm tehnologiile de urmărire a conversiei și re-țintire furnizate de Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhaga, Danemarca.

Instrumentul de urmărire a conversiilor oferit de Adform stabilește un cookie temporar atunci când utilizatorul ia contact prin intermediul unei reclame Adform. Utilizatorii care nu doresc să participe la urmărire pot dezactiva cookie-ul din Adform din navigatorul de Internet utilizat sau se pot opune colectării și stocării datelor în orice moment în viitor aici (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Cookie-urile deja stocate pe calculatorul dumneavoastră pot fi șterse din navigator sau ștergând paginile temporare de Internet.

Această tehnologie de re-țintire face posibilă vizarea acelor utilizatori ai Internetului care au manifestat deja un interes în site-ul nostru web și produsele noastre pe site-urile web ale partenerilor noștri. Inserția materialului publicitar se face în acest caz pe baza unei analize bazate pe cookie-uri a comportamentului anterior al utilizatorului. Acesta este un cookie temporar care expiră după 60 de zile. Dacă nu doriți să vi se prezinte publicitate bazată pe interese de către Adform, puteți renunța la colectarea și stocarea datelor în viitor aici (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/) în orice moment. Pentru mai multe informații despre Politica privind confidențialitatea a Adform, a se vedea https://site.adform.com/datenschutz-opt-out.

Temeiul juridic pentru acest lucru este Art. 6(1)(f) din GDPR, prin care îmbunătățirea confortului și calității ofertelor noastre online justifică interesul nostru legitim.

5.3 Publicul personalizat Facebook

Site-ul nostru web utilizează caracteristica de re-marketing „Public personalizat” (Custom Audiences) a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA (denumit în cele ce urmează „Facebook”). Acest lucru permite ca utilizatorilor site-ului web să li se prezinte reclame bazate pe interese („Reclamele Facebook”) în cadrul vizitei pe rețeaua de socializare Facebook sau pe alte site-uri web care folosesc la rândul lor acest proces. Suntem interesați să vă prezentăm reclame care sunt de interes pentru dumneavoastră pentru a ne face ofertele online mai interesante pentru dumneavoastră. Temeiul juridic pentru prelucrare datelor dumneavoastră este reprezentat de Art. (6)(1)(f) din GDPR.

Utilizarea caracteristicii Public personalizat înseamnă că navigatorul dumneavoastră stabilește automat o conexiune directă cu serverul Facebook. Nu avem nicio influență asupra amplorii și utilizării viitoare a datelor colectate prin intermediul acestui instrument de către Facebook și, drept urmare, vă informăm că, după știința noastră: Prin integrarea caracteristicii Public personalizat Facebook, Facebook primește informația că dumneavoastră ați accesat site-ul nostru web sau că ați făcut clic pe o reclamă de la noi. Dacă sunteți înregistrat la un serviciu al Facebook, Facebook poate aloca vizita contului dumneavoastră de utilizator. Chiar dacă nu sunteți înregistrat la Facebook sau v-ați deconectat, există o șansă ca furnizorul să vă prelucreze adresa de IP și alte caracteristici de identificare.

Dezactivarea caracteristicii „Publicul personalizat Facebook” este disponibilă pentru utilizatorii conectați la https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Pentru mai multe informații despre politica de prelucrare a datelor prin intermediul Facebook, a se vedea https://www.facebook.com/about/privacy.

5.4 AppNexus

Site-ul nostru web utilizează AppNexus, un serviciu furnizat de AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, New York - 10010, SUA. Printre alte lucruri, AppNexus utilizează cookie-uri care sunt stocate pe terminalul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării site-ului web și numără pixelii. În contextul datelor despre utilizare, în special adresa de IP și activitățile utilizatorului, acestea pot fi transmise către un server al companiei AppNexus Inc. și stocate acolo. AppNexus Inc. poate transfera aceste informații către terțe părți, dacă este impus prin lege sau în măsura în care se realizează prelucrarea acestor date de către terțe părți. Puteți preveni colectarea datelor dezactivând execuția Java Script din navigatorul dumneavoastră sau instalând un instrument, cum ar fi „NoScript”.

Pentru mai multe informații, a se vedea Politica privind confidențialitatea a AppNexus (https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy). De asemenea, vă puteți retrage din AppNexus la următoarea adresă: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

Temeiul juridic pentru acest lucru este Art. 6(1)(f) din GDPR, prin care îmbunătățirea confortului și calității site-ului nostru web justifică interesul nostru legitim.

5.5 Pixelul de conversie Amazon și Pixelul de re-marketing Amazon

Site-ul nostru web utilizează serviciile de analiză web Pixelul de conversie Amazon și Pixelul de re-marketing Amazon oferite de Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, Statele Unite. Serviciile Pixelul de conversie Amazon (Conversion Pixel) și Pixelul de re-marketing (Remarketing Pixel) Amazon utilizează cookie-uri care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră și care permit o analiză a modului în care utilizați site-ul web, precum și personalizarea publicității.

Puteți preveni stocarea cookie-urilor utilizând setările corespunzătoare din software-ul navigatorului dumneavoastră, însă, vă rugăm să rețineți faptul că, dacă faceți acest lucru, nu veți mai putea utiliza toate caracteristicile acestui site web în măsura maximă posibilă. De asemenea, puteți împiedica Amazon să colecteze datele generate de cookie și în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web, precum și prelucrarea respectivelor date de către Amazon făcând clic pe acest link și selectând „Nu personaliza reclame de către Amazon pentru acest navigator Internet”: https://www.amazon.de/adprefs. Alternativ, puteți selecta configurațiile corespunzătoare la http://www.youronlinechoices.com/en. Un cookie de renunțare va fi apoi configurat în navigatorul dumneavoastră care împiedică colectarea viitoare a datelor dumneavoastră de către Pixelul Amazon atunci când ne vizitați site-ul web. Această opoziție este valabilă atâta vreme cât nu ștergeți cookie-ul de renunțare.

Temeiul juridic pentru acest lucru este Art. 6(1)(f) din GDPR, prin care îmbunătățirea confortului și calității serviciilor noastre justifică interesul nostru legitim.

5.6 Quisma

Site-ul nostru web utilizează serviciile Quisma GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 Munchen, Germania. Instrumentul Pixelul de urmărire (Tracking Pixel) Quisma colectează informații pseudonimizate despre istoricul vizitelor utilizatorilor pentru a înțelege acțiunile utilizatorilor. Cookie-urile generate stochează doar informații pseudonimizate în baza unui ID de utilizator generat aleatoriu (pseudonim). Pentru a stabili o geopoziție brută, adresa de IP a utilizatorului este analizată o scurtă perioadă de timp. Această adresă de IP este complet anonimizată după finalizarea analizei prin scurtare în scop de confidențialitate. O corelare specifică cu persoanele sau o adresă exactă nu este posibilă în niciun moment. Vă puteți opune în orice moment configurării cookie-urilor și astfel urmăririi cu ajutorul tehnologiei Quisma descărcând și instalând cookie-ul de renunțare (). Informații suplimentare sunt disponibile în Politica privind confidențialitatea a Quisma: .

Temeiul juridic pentru acest lucru este Art. 6(1)(f) din GDPR, prin care îmbunătățirea confortului și calității ofertelor noastre online justifică interesul nostru legitim.

5.7 Smartlook

Site-ul nostru utilizează serviciul de analiză Smartlook furnizat de Smartsupp.com s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Republica Cehă.

Smartlook captează mișcările pe site-urile web vizualizate în așa-numitele hărți termice. Acest lucru ne permite să vedem unde fac clic utilizatorii și cât de departe defilează. Acest lucru ne permite să ne îmbunătățim site-ul web și să îl facem mai accesibil pentru clienți.

Aici sunt incluse informații despre site-ul web și URL de referire, data și ora vizitei pe site-ul web și informații tehnice sub forma rezoluției ecranului, sistemului de operare, tipului navigatorului și tipului dispozitivului, precum și a țării și localității din care a fost accesat site-ul web. Informațiile despre adresa de IP a utilizatorilor sau forma nu vor fi utilizate în acest scop.

Puteți dezactiva Smartlook folosind următorul comutator de renunțare Disable Smartlook. Politica privind confidențialitatea a Smartlook se regăsește aici:  https://www.smartlook.com/en/privacy.

Temeiul juridic pentru utilizarea Smartlook este Art. 6(1)(f) din GDPR, prin care îmbunătățirea confortului și calității site-ului nostru web justifică interesul nostru legitim.

 1. Inserturi pe rețelele de socializare

Site-ul nostru web utilizează insertul rețelei de socializare Facebook furnizată de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA (denumit în cele ce urmează „Facebook”).

O prezentare generală a inserturilor Facebook se regăsește aici: ; Puteți găsi informații suplimentare despre Politica privind confidențialitatea a Facebook prin intermediul următorului link: www.facebook.com/policy.php

Facebook poate primi informația că dumneavoastră ați accesat site-ul web corespunzător al serviciului nostru online și că, posibil, ați interacționat cu insertul. Activând insertul, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi salvate și trimise către Facebook în SUA.

Nu exercităm nicio influență asupra datelor colectate și operațiunilor de prelucrare a datelor și nici nu avem cunoștință de amploarea exactă a colectării datelor, scopului prelucrării sau perioadelor de păstrare. De asemenea, nu deținem informații nici despre modul în care datele colectate de Facebook pot fi șterse.

Facebook stochează datele colectate despre dumneavoastră sub forma de profiluri de utilizator și le utilizează în scopuri publicitare, de cercetare a pieței și/sau de personalizare a site-ului web. O astfel de evaluare se realizează în special (și pentru utilizatorii neconectați) pentru prezentarea de publicitate bazată pe nevoi și pentru informarea celorlalți utilizatori ai rețelei de socializare despre activitățile pe site-ul nostru web. Aveți dreptul să vă opuneți realizării acestor profiluri de utilizator exercitându-vă dreptul corespunzător pe Facebook.

Prin intermediul inserturilor, vă oferim posibilitatea de a interacționa cu rețelele de socializare și alți utilizatori, astfel încât să putem să ne îmbunătățim oferta și să o facem mai interesantă pentru dumneavoastră ca utilizator. Temeiul juridic pentru utilizarea inserturilor este Art. (6)(1)(f) din GDPR.

Puteți preveni complet încărcarea inserturilor folosind programele de completare (add-ons) pentru navigatorul dumneavoastră, așa-numiții blocatori de script-uri (script blockers).

 1. Prezența pe rețelele de socializare

7.1 Notă privind pagina de fani pe Facebook

Accesând Facebook https://www.facebook.com/MieleROU veți ajunge pe pagina de fani de pe rețeaua de socializare  Facebook.com a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda (denumit în cele ce urmează „Facebook”). Dacă ne vizitați pagina dedicată fanilor, Facebook colectează date și le prelucrează în SUA, dacă este necesar. Acest lucru se întâmplă și dacă dumneavoastră înșivă nu sunteți un utilizator înregistrat pe Facebook sau pur și simplu nu v-ați conectat la contul dumneavoastră de pe Facebook. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor colectate, pentru că acest lucru se realizează exclusiv de către Facebook. Conform informațiilor furnizate de Facebook, datele colectate includ, printre alte lucruri, adresa de IP, informații despre sistemul de operare, versiunile de hardware și tipul de navigator, datele colectate din cookie-urile Facebook despre comportamentul dumneavoastră ca utilizator și alte date cu caracter tehnic. Vă rugăm să consultați Politica privind confidențialitatea a Facebook pe care o puteți accesa aici: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Puteți, de asemenea, să găsiți informații oferite de Facebook despre cookie-uri la .

7.2 Notă cu privire la Twitter

Deținem un cont de Twitter pe serviciul de mesaje scurte, Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA, (denumit în cele ce urmează „Twitter”). Organismul responsabil de prelucrarea datelor persoanelor care locuiesc în afara Statelor Unite ale Americii este Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlanda.

Atunci când utilizați Twitter, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate, transmise, stocate, divulgate și utilizate de Twitter, transmise, stocate și utilizate indiferent de unde aveți domiciliul în Statele Unite ale Americii, Irlanda și orice altă țară în care Twitter funcționează.

Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor colectate, pentru că acest lucru se realizează exclusiv de către Twitter. Informații despre modul în care datele sunt prelucrate de Twitter și utilizate în anumite scopuri pot fi găsite în Politica privind confidențialitatea a Twitter: https://twitter.com/privacy

7.3 Notă cu privire la Instagram

Deținem un cont de Instagram https://www.instagram.com/miele_ro/ pe rețeaua de socializare Instagram, care este parte din  Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda (denumit în cele ce urmează „Instagram”). Dacă ne vizitați contul, datele vor fi colectate de la Instagram și prelucrate în SUA, dacă este necesar. Acest lucru se întâmplă și dacă dumneavoastră înșivă nu sunteți un utilizator înregistrat pe Instagram sau nu v-ați conectat la contul dumneavoastră de Instagram. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor colectate, pentru că acest lucru se realizează exclusiv de către Instagram. Conform informațiilor furnizate de Instagram, datele colectate includ, printre alte lucruri, adresa de IP, informații despre sistemul de operare, versiunile  de hardware și tipul de navigator, datele colectate din cookie-urile Instagram, despre comportamentul dumneavoastră ca utilizator și alte date cu caracter tehnic. Vă rugăm să consultați Politica privind confidențialitatea a Instagram pe care o puteți accesa aici: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

7.4 Notă cu privire la YouTube

Deținem un cont pe canalul YouTube  pe platforma video YouTube, care este parte din YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 SUA (denumit în cele ce urmează „YouTube”). Dacă ne vizitați canalul, datele vor fi colectate de la YouTube și prelucrate în SUA, dacă este necesar. Acest lucru se întâmplă și dacă dumneavoastră înșivă nu sunteți un utilizator înregistrat pe YouTube sau nu v-ați conectat la contul dumneavoastră de YouTube. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor colectate, pentru că acest lucru se realizează exclusiv de către YouTube. Conform informațiilor furnizate de YouTube, datele colectate includ, printre alte lucruri, adresa de IP, informații despre sistemul de operare, versiunile de hardware și tipul de navigator, datele colectate din cookie-urile YouTube, despre comportamentul dumneavoastră ca utilizator și alte date cu caracter tehnic. Vă rugăm să consultați Politica privind confidențialitatea a YouTube pe care o puteți accesa aici: https://policies.google.com/privacy.

 

 1. Miele@home

Sistemul nostru Miele@home vă conectează aparatele electrocasnice inteligente și vă permite să va gestionați aparatele electrocasnice inteligente cu ajutorul aplicațiilor Miele și al Abilităților Miele oferite de Amazon Alexa.

Înainte de a utiliza Miele@home pentru prima dată, aveți nevoie de un cont Miele. Dacă nu dețineți încă un cont Miele, puteți să creați unul folosind aplicațiile Miele. Dacă aveți rețea de aparate electrocasnice inteligente, atunci aceasta va fi corelată la contul dumneavoastră Miele.

Următoarele date sunt prelucrate în legătură cu utilizarea sistemului nostru Miele@home:

 • numărul de client și contul Miele;
 • numărul de serie al echipamentelor;
 • caracteristicile funcționale ale aparatelor și datele master ale aparatelor;
 • date despre utilizarea aparatelor; și
 • date despre starea aparatelor.
 • Caracteristici de identificare cu caracter personal pentru telecomunicații.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este reprezentat consimțământul necesar în conformitate cu Art. (6)(1)(a) din GDPR. În măsura în care prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea serviciilor oferite de Miele@home, temeiul juridic pentru acest lucru este suplimentar Art. 6(1)(b) din GDPR. De asemenea, datele despre utilizarea aparatelor vor fi evaluate pseudonimizat astfel încât produsele, sistemele și serviciile noastre să fie optimizate continuu. Temeiul juridic pentru acest lucru este Art. 6(1)(f) din GDPR, prin care optimizarea produselor, sistemelor și serviciilor justifică interesul nostru legitim.

 

8.1 Aplicațiile Miele

Pentru sistemul nostru Miele@home, vă oferim diferite aplicații software pentru dispozitive mobile (denumite în cele ce urmează „aplicațiile Miele) care prelucrează date despre utilizarea acestuia de către dumneavoastră. Aceste date sunt prelucrate suplimentar celor deja prelucrate prin utilizarea sistemului Miele@home.

Atunci când vă înregistrați la sau configurați Aplicațiile Miele, sunt prelucrate următoarele date:

 • date privind înregistrarea dumneavoastră, de ex. nume, adresa de e-mail (datele obligatorii sunt marcate ca atare);
 • numărul de client și contul Miele;
 • numărul de fabricație al aparatelor; și
 • caracteristicile funcționale ale aparatelor și datele master ale aparatelor.

Atunci când utilizați Aplicațiile Miele, sunt prelucrate următoarele date:

 • date despre utilizarea aparatelor;
 • date despre starea aparatelor;
 • date despre utilizarea aplicației, și
 • Caracteristici de identificare cu caracter personal pentru telecomunicații.

Pentru o utilizare cuprinzătoare a Aplicațiilor Miele, sunt necesare anumite permisiuni cu privire la sisteme. La începutul utilizării aplicației și/sau doar atunci când utilizați respectiva funcție, vi se va solicita să acordați autorizații corespunzătoare. Vă rugăm să rețineți însă că utilizarea corespunzătoare a aplicației necesită acces la anumite caracteristici ale dispozitivului dumneavoastră mobil (telefon inteligent sau tabletă), precum și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv din considerente de securitate.

Aplicațiile Miele sunt disponibile în magazinele de aplicații (Google Play Store și Apple App Store) operate de terțe părți. Descărcarea unei aplicații necesită de regulă înregistrarea prealabilă în respectivul magazin de aplicații. Nu avem nicio influență asupra datelor cu caracter personal prelucrate în acest context. Organismul responsabil în acest context este exclusiv operatorul respectivului magazin de aplicații. Informații suplimentare sunt disponibile în Politica privind confidențialitatea a respectivului magazin de aplicații.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este reprezentat consimțământul necesar în conformitate cu Art. (6)(1)(a) din GDPR. În măsura în care prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea serviciilor oferite de respectiva aplicație, temeiul juridic pentru acest lucru este suplimentar Art. 6(1)(b) din GDPR. De asemenea, datele despre utilizarea aplicației vor fi evaluate pseudonimizat astfel încât Aplicațiile Miele să fie optimizate continuu. Temeiul juridic pentru acest lucru este Art. 6(1)(f) din GDPR, prin care optimizarea Aplicațiilor Miele justifică interesul nostru legitim.

Anumite Aplicații Miele pot avea o caracteristică video care permite transmiterea în direct pe Internet a înregistrărilor făcute de un aparat electrocasnic Miele către dispozitivul dumneavoastră mobil. Transmisiunea video în direct va fi vizualizată doar în aplicația Miele și nu va fi salvată. Atunci când utilizați funcția video, intimitatea și sfera strict personală a vieții terțelor părți trebuie respectate. Dispozitivul Miele care permite funcția video trebuie deci utilizat doar în spațiile personale și orice persoane prezente trebuie informate despre această funcție video în prealabil.

Datele sunt stocate de către noi doar atâta vreme cât este necesar pentru îndeplinirea respectivul scop.

8.2 Utilizarea ofertelor noastre în Abilitățile Alexa

Dacă utilizați Abilitățile Miele pentru Amazon Alexa (denumite în cele ce urmează „Abilitățile Miele”) în legătură cu un produs Miele@home, vor fi colectate și prelucrate următoarele date. Aceste date sunt prelucrate suplimentar celor deja prelucrate prin utilizarea sistemului Miele@home:

 • date despre înregistrare;
 • numărul de client și contul Miele;
 • numărul de serie al aparatului/aparatelor;
 • caracteristicile funcționale ale aparatelor;
 • caracteristici de identificare cu caracter personal pentru telecomunicații;
 • date despre utilizarea Abilităților Alexa; și
 • starea aparatelor electrocasnice Miele.

Aceste date sunt prelucrate suplimentar celor deja prelucrate prin utilizarea sistemului Miele@home.

Dacă utilizați Abilitățile Miele în legătură cu o Aplicație Miele, vă rugăm că citiți Politica privind confidențialitatea pentru Aplicațiile Miele.

Miele utilizează serviciile Amazon Europe Core S.à.r.l, 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg pentru a furniza Abilitățile Miele. Abilitățile Miele sunt disponibile în Magazinul de Abilități Alexa al Amazon, operat de Amazon. Activarea Abilităților Alexa și utilizarea generală a Amazon Alexa necesită de regulă înregistrarea prealabilă la Amazon. Nu avem nicio influență asupra datelor cu caracter personal colectate, prelucrate și utilizate în acest context. Organismul responsabil în acest context este exclusiv Amazon. Politica privind confidențialitatea a Amazon se regăsește la https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este reprezentat consimțământul necesar în conformitate cu Art. (6)(1)(a) din GDPR. În măsura în care prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea serviciilor oferite de Abilitățile Miele, temeiul juridic pentru acest lucru este suplimentar Art. 6(1)(b) din GDPR. De asemenea, datele privind utilizarea Abilităților Alexa sunt evaluate anonim astfel încât Abilitățile Miele de care beneficiați să fie optimizate continuu.  Temeiul juridic pentru acest lucru este Art. 6(1)(f) din GDPR, prin care optimizarea Abilităților Miele justifică interesul nostru legitim.

Datele cu caracter personal sunt stocate de către noi doar atâta vreme cât este necesar pentru îndeplinirea respectivul scop. Există mai multe funcții care sunt utilizate și frecvențe ale utilizării, precum și mesaje de eroare. Aceste date sunt evaluate anonim de Miele.

Politica privind confidențialitatea a Amazon poate fi consultată prin următorul link: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

 

 1. Miele BlueHorizon

Parte a îndeplinirii contractului de închiriere, prelucrăm următoarele date cu caracter personal prin intermediul Portalului Blue Horizon:

 • Nume
 • Adresă
 • Adresă e-mail
 • Adresa de IP
 • Număr de client
 • Numărul de serie al dispozitivului/dispozitivelor
 • Caracteristicile funcționale ale dispozitivelor
 • Date despre utilizarea dispozitivului

Datele sunt prelucrate în vederea îndeplinirii contractului de închiriere „BlueHorizon”. Temeiul juridic în acest sens este reprezentat de Art. 6(1)(b) din GDPR. Combinăm datele master ale utilizatorului cunoscute de către dumneavoastră (nume și prenume, adresă, adresă de e-mail) cu datele master ale dispozitivului prezent (de ex. numărul de serie ale dispozitivului) pentru a aloca utilizarea dispozitivului către contul dumneavoastră în cadrul contractului de închiriere. Avem în mod special nevoie de datele cu privire la utilizarea dispozitivului (de ex. configurațiile de bază, selecția programului, configurarea programului, utilizarea programului) pentru a calcula chiria și momentul următoarei livrări de rufe.

De asemenea, datele cu privire la utilizare din interacțiunea cu Portalul BlueHorizon sunt colectate, iar datele cu privire la utilizarea dispozitivului sunt evaluate astfel Portalul BlueHorizon și produsul să fie optimizate permanent. Temeiul juridic pentru acest lucru este Art. 6(1)(f) din GDPR, prin care optimizarea serviciului justifică interesul nostru legitim.

Datele sunt stocate de către noi doar atâta vreme cât este necesar pentru îndeplinirea contractului și scopului.

 1. Anunțuri

Dacă vă depuneți candidatura prin intermediul portalului cu aplicațiile Miele sau al formularelor Miele sau în orice alt mod pentru un post în cadrul companiei noastre și ne trimiteți documentele aferente, vă vom prelucra datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în acest context doar în scopul procesului de depunere a candidaturii.

În măsura în care v-ați depus candidatura pentru un post anunțat, documentele vor fi șterse automat după șase luni de la finalizarea procedurii, cu condiția ca ștergerea să nu intre în conflict cu orice interese legitime. În cazul unei candidaturi depuse fără referire la un post anunțat (candidatură nesolicitată), acesta va fi păstrată o perioadă maximă de un an pentru a vă putea contacta, dacă este necesar, cu privire la un post liber care apare în acest timp. În orice moment aveți posibilitatea de a solicita ștergerea candidaturii dumneavoastră înainte de expirarea perioadelor de păstrare planificate. În cazul unei candidaturi de succes, datele transmise vor fi stocate în scopul raporturilor de muncă în conformitate cu cerințele legale.

Dacă v-ați depus candidatura pentru un post într-o altă companie a Grupului Miele, o vom înainta respectivei companii în scopul luării unei decizii de angajare.

În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră în scopul luării unei decizii privind stabilirea unui raport de muncă, temeiul juridic este reprezentat de Art. 26(1)(1) din Legea federală privind protecția datelor din Germania.

În toate celelalte cazuri, temeiul juridic pentru stocarea datelor aferente candidaturii dumneavoastră este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu Art. 6(1)(a)  din GDPR.

 1. Prezența Miele la târguri și expoziții

Dacă ne vizitați standurile, colectăm datele dumneavoastră pe care ni le furnizați, de ex. oferindu-ne cartea dumneavoastră de vizită. Prelucrăm aceste date pentru a răspunde preocupărilor dumneavoastră, de ex. pentru discuții și oferte viitoare. Dacă acest lucru este necesar pentru a răspunde preocupărilor dumneavoastră (de ex. atunci când solicitați o persoană de contact în străinătate), vom înainta datele dumneavoastră persoanei responsabile din respecta companie a Grupului Miele.

Deținem un interes legitim în a răspunde solicitărilor dumneavoastră. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de Art. (6)(1)(f) din GDPR. Dacă scopul solicitării dumneavoastră este încheierea unui contract, temeiul juridic este reprezentat de Art. 6(1)(b) din GDPR. Dacă ne acordați consimțământul în acest sens, temeiul juridic este reprezentat de Art. 6(1)(a) din GDPR. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment cu efect pentru viitor.

Atunci când ne contactați, datele care ne sunt transmise vor fi șterse după soluționarea solicitării dumneavoastră, în măsura în care și dacă nu avem o obligație de a le stoca din motive prevăzute de legislația comercială și fiscală.

În standurile noastre, facem ocazional fotografii și filmări în scopuri de documentare, marketing și mass-media, care sunt publicate, printre altele, pe paginile noastre de pe rețelele de socializare (ex. Facebook, Youtube sau Instagram). În acest caz, vă vom indica în mod expres acest lucru prin postarea unui anunț la stand. Vă puteți revoca consimțământul pe care ni l-ați acord cu privire la utilizarea unei imagini în orice moment cu efect pentru viitor.

 1. Drepturile afectate

Persoanele vizate au anumite drepturi în baza GDPR. Acestea includ în special:

 • Dreptul la informare În conformitate cu Art. 15 din GDPR, puteți solicita confirmarea cu privire la măsura în care datele cu caracter personal care vă vizează sunt prelucrate de către noi. Dacă o astfel de prelucrare se realizează, puteți solicita informații suplimentare despre prelucrare de la noi.
 • Dreptul la rectificare: În conformitate cu Art. 16 din GDPR, aveți dreptul la rectificare și/sau completare în cazul în care datele cu caracter personal prelucrate cu privire la dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: În conformitate cu Art. 18 din GDPR, puteți solicita ca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie restricționată.
 • Dreptul la anulare: În conformitate cu Art. 17 din GDPR, aveți în plus dreptul, în anumite circumstanțe, să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate cu privire la dumneavoastră.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: În conformitate cu Art. 20 din GDPR, aveți și dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ca acestea să fie transmise fără obstrucții către un alt operator.
 1. Dreptul de recurs

Aveți dreptul de a formula o plângere cu privire la gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la autoritatea de protecție a datelor competentă cu privire la dumneavoastră sau la noi.

 1. Dreptul la opoziție

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza intereselor legitime în conformitate cu Art. 6(1)(f) din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Art. 21 din GDPR, cu condiția să existe motive în acest sens în legătură cu situația dumneavoastră personală sau dacă opoziția are la bază țintirea cu publicitate personalizată. În acest ultim caz, aveți un drept general de opoziție, care este implementat de către noi fără a se specifica o anumită situație.